Om

OM


BYGDEGÅRDEN


1942 bildade kyrkoherde Tk. Rasmusson en bygdegårdsföreningen och 1957 invigdes dagens bygdegård.

Gården användes tidigare som småskola och gav nu Ärentunaborna tillgång till en samlings- och

verksamhetslokal för olika typer av aktiviteter.


Då Storvreta kommun växte kraftigt under 1970 talet, kom gården åter igen under en period att användes

som skola.


Bygdegården har under åren byggts ut. Under hösten 2007 installerades bl.a. ett effektivare och

miljövänligare ytvärme baserat uppvärmningssystem, som avsevärt reducerat energiförbrukningen. Samma

år ombildades bygdegårdsföreningen till medlemsförening.


Bygdegården används i dag för dans, motionsidrott, möten, privata fester och egna aktiviteter som t.ex.

valborgsmässofirande, gökotta, pub- och teater kvällar, m.m.


Gården ligger knappt hundra meter från Ärentuna kyrka, vilket gör den lämplig för bröllopsfester, m.m.

Kyrkan har själv även aktiviteter som kyrkans barntimmar, kyrkkaffe, m.m..


Gården är i dag medlem i Bygdegårdarnas riksförbund och finansierar sin huvudsakligen sin verksamhet

via uthyrning, ideellt arbete samt bidrag.Ärentuna Bygdegårdsföreningen är en medlemsförening, 150 kr per år för enskild och 300 kr per år för familj.


Medlemsavgiften betalas in på Plusgiro nr 177820-8. Ange namn, adress, telefonnummer och e-post på talongen.


Som medlem i förening får du bl.a. 200:- i rabatt på varje heldags hyra samt rabatter vid inträden i samband med fester

och andra tillställningar som föreningen ordnar.

Uppdaterad 190116 av Ärentuna Bygdegårdsförening