Nyheter

Vad är på gång i bygdegården


  • 220301. Årsmöte genomfört på ett Covid säkert sätt.
    Alla handlingar har skickats till de medlemmar som så önskat för genomgång och godkännade.

  • Verksamhetsplan för 2022 är bland annat, behov finns för att måla fönster, föreningen behöver 
    köpa in nya stolar, under år 2023 behövs nytt avlopp.
     
     

Uppdaterad 220301 av Ärentuna Bygdegårdsförening